Medyum olan kişiler ruhlar âlemi ile iletişim kurabildiğini söyleyen ve aynı zamanda ölüler ile canlıların birbirleri ile diyaloga girebildiğini ifade eden kişilerdir. Medium kelimesi bu sözcüğün kökenidir. Bu sözcük Türkçeye de Fransızcadan geçmiştir ve “ortadaki” anlamına gelmektedir.

Medyumların zihinsel medyumlar ve fiziksel medyumlar olarak ikiye ayrıldıkları söylenmektedir. Fiziksel medyumlar bir ruhsal irtibat noktasına bağlı olmadan hissedebilmektedir. Bu kişiler bazı fenomenler ortaya koyabilen, özel yetenekleri olan insanlardır. Zihinsel medyumlar ise bedenini terk eden ama dünyada bulunan ruhlarla iletişim kurduklarını ifade etmektedir. Bu kişiler ruhlardan aldıkları etkileri çeşitli şekillerde dünyaya yansıtmakta ve psişik bakımdan son derece hassas olan kişilerdir. Yani herhangi bir medyumun medyum olarak görülmesi için başka bir ruhla irtibata geçmesi şart değildir. Spiritüalizme inananlar medyumluğa da inanmaktadır.

Söz konusu anlayış medyumluğun bir hüner olarak görülmensin ve bu yeteneğin kötü amaçlarla kullanılmasının kesinlikle yanlış olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu yetenek çıkar amaçlı ya da parasal gelir elde etmek için kullanıldığında kesinlikle etik olmayan bir uygulama yapılmış olmaktadır. Medyumlukla ilgili anlayış sadece spiritüalizm değildir. Aynı zamanda neo-spiritüalizm de giderek gelişmeye başlamıştır ve buna göre medyum sadece psişik güçlere sahip olan kişi değildir. Aynı zamanda medyumluk geleneklerine, medyumluk bilgisine ve becerisine sahip olması da önemlidir. Medyumluk alanında deneyiminin olması medyumların sorumluluklarını bilmesi, vazifelerini yerine getirmesi ve bu işi gereklerini yapması da gerekmektedir. Aynı zamanda medyumu transa sokan ve ona yön veren kişinin de medyumda bulunan yeteneklere sahip olması gerekmektedir.

Medyumlar aşk büyüsü, evlilik büyüsü, ak büyü, kara büyü gibi pek çok büyü yapmakta aynı zamanda bu büyüleri bozmaktadır. Çeşitli duaları kullanarak büyü yapan ve büyü bozan medyumlar çeşitli irtibat numaralarını vererek internet üzerinden ya da telefon üzerinden kendilerinden cevap bekleyenlere cevap vermektedir. Medyumun ne kadar deneyimli olduğu ve aynı zamanda kişinin bulunduğu durumla ilgili yaptığı tespitlerin ne kadar doğru olduğu gibi ölçütler onun insanların nezdinde güvenilirliğini daha da artırmaktadır.