Vefk bir tılsım ya da büyü türü olarak bilinmektedir. Genellikle çeşitli harfler, rakamlar, ayet ve süreler, esma-i hüsna gibi pek çok şeyin belirli bir düzen içinde bazı karelerin içine yazılması sonucu bu yazılarda çeşitli anlamlar aranmasını beraberinde getiren bir büyü türü olarak bilinmektedir. Bu şekilde yazılan yazıların ebced harfleri ile yazıldığı söylenmektedir. Yani harflerin sayı değerlerinden hareketle pek çok farklı ve anlaşılmaz şekillerin yapılması ve bazı duaların rakamlara, geometrik şekillere dönüşmesi sonucu bu tılsım elde edilmektedir.

Kelime kökü itibariyle vefk kelimesi “münasip, uygun, uyum” anlamlarına gelmektedir. Hurufilik adı verilen düşünce biçiminin bir kolu olarak tarif edilen bu hesaplamalar yapılırken rakamların ve harflerin sihirli olduğu düşüncesinden hareket edilmektedir. Hurufilik harflerin tek olarak ya da bir bütün halinde özelliklerini konu edinmektedir. Söz konusu büyünün hiçbir ilmi ve dini temeli yoktur. Cahiliye dönemi Araplarının arasında bilinen bir uygulamadır. İslam dünyasına bu geleneğin Hint ve Sabiilerden geçtiği bilinmektedir. Söz konusu tılsımı yapan kişiler bunu şifa ya da ilaç için yaptıklarını ileri sürmektedir. Ama bu tarz şeylerin İslam ile ilgisi yoktur. İslam âlimleri vefk tarzı tılsımlardan kaçınılması gerektiğini belirtmektedir.

Vefk aynı zamanda tesirli dua olarak da nitelendirilmektedir. Bu kareler söz konusu olduğunda sağdan sola ya da aşağıdan yukarıya ya da bir köşeden diğer köşeye bulunan evlerin toplamının birbirine eşit olması bu tılsıma vefk adının verilmesini sağlamıştır. Birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında oluşan dikdörtgenlerden, belirli kurallarda bir araya gelen sayılardan, sayıların değerinde olan harflerden, harflerin ve kelimelerin bir arada yazılmasından meydana genel vefk adlı şeklin genellikle metafizik âlemde kaynaklanan bir problemin düzeltilmesi için kullanıldığı iddia edilmektedir.

Vefkler her sırada bulunan karelerin sayısına göre adlandırılabilir. Sırada 3 kare varsa 3’lü vefk, 4 kare varsa 4’lü vefk şeklinde ifade edilebilir. Bunun yanında içinde bulunan gruba göre de değerlendirilebilir. Hava, toprak ya da su olarak değerlendirildiğinde hava vefki, su vefki ateş vefki ya da toprak vefki olarak nitelendirilebilir.

Bir çok medyum aynı zamanda vefk yapmakla da uğraşır.