Medyumluk çoğu zaman doğuştan gelen bir yetenektir. Bazı zamanlarda ise sonradan yaşanılan bazı travmalar, diğer alemlerle iletişimi kolaylaştırır.

İyi bir medyum, müşterisinin özel hayatına girdiği için, orada karşılaştığı bazı kötü şeyler, kendisine yapışır. Ve bu yüzden medyumun kendini bu tür kötü enerjilerden temizlemesi gerekir. Bu da medyum tarafından yapılması gereken zor bir iştir.

Medyumlar

İnsanların hayatında yaşadığı dramlar, onların enerji alanına yapışırlar. Ve temizlenmediği sürece de, insan hep aynı dramları yaşamaya devam eder. İşte bu enerji kalıntıları,medyum, özel alana girdiğinde medyuma bulaşır. Ve onun da bunları temizlemesi gerekir. Aynı taktirde aynı dramları medyum da kendi hayatına çeker ve deliliğe varacak bir takım sonuçlar doğabilir.

Ayrıca kötü niyetli kanallar vardır. Ve bu kanallar bazen medyumu kontrol altına alır. Bu nedenle medyum, müşterilerine yalnış bilgi vermeye başlar. Dolayısıyla aslında medyumların başetmek zorunda kaldığı bir sürü sorun vardır.

Ankarada,İstanbulda,İzmirde ve Vanda işlerinde çok başarılı medyumlar vardır. Çoğu vergi levhası alarak yasal olarak çalışmaktadır. İnsanların geleceklerini bilme istekleri, insanlığın varoluşudan beri süregelen bir durumdur. Ve medyumlukta bu ihtiyacı gidermek için ortaya çıkmış bir meslektir.